KOMMUNIKATÖR TILL AG ARKITEKTER

Visionär med tydlig målbild och vilja att utveckla kontoret
Vi söker en ny medarbetare som tillsammans med oss kan utveckla och förtydliga vår profil och därigenom stärka oss som företag.

Det är lika viktigt att du kan arbeta övergripande och strategiskt, som att du kan hantera det praktiska genomförandet och se till att de goda idéerna förverkligas.

Det här är en ny tjänst hos oss, vilket innebär stora möjligheter att påverka arbetets upplägg och innehåll. Vi är öppna för en dialog kring hur dessa frågor kan drivas. Förutom att arbeta med rena kommunikationsfrågor, tänker vi oss även att du ska vara delaktig i våra projekt, framför allt i presentationsskedet.

Befattningsbeskrivning
• Ta fram en övergripande idé om hur vårt profilarbete bör utvecklas, med syfte att stärka vår identitet såväl utåt som inåt
• Utifrån den övergripande idén prioritera och stegvis genomföra överenskomna åtgärder
• Ansvara för att våra projekt dokumenteras i ord och bild
• Hantera hemsida, intranät, FB-sida, annonser, grafisk profil, mm
• Upprätta nödvändiga rutinbeskrivningar, mallar, bibliotek etc
• Vara delaktig i arkitekturuppdragen

Det här är vi
AG Arkitekter är ett arkitektkontor bestående av ett drygt 30-tal medarbetare. Vi är huvudsakligen arkitekter och ingenjörer och arbetar med en stor spännvidd av olika projekttyper, bl a bostäder, kontor- handels- och verkstadsmiljöer, stadsgestaltning, skolor och myndighetsbyggnader. Vi har kontor i Stockholm och Norrköping med ett tätt samarbete mellan kontoren.
Vi strävar efter att arbeta prestigelöst och hjälpas åt och vilken roll man har kan variera beroende på vilket projekt man arbetar i.
AG arkitekter är ett medarbetarägt bolag där alla med tillsvidareanställning erbjuds möjligheten att vara med som aktiva delägare.

Är det här du?
• Är visionär, handlingskraftig, prestigelös och samarbetsinriktad
• Är intresserad både av de stora dragen och detaljlösningarna
• Har en väl utvecklad estetisk känsla och en god verbal förmåga
• Kan uttrycka dig på ett engagerande sätt på svenska och engelska
• Är van vid att arbeta med webb och sociala medier
• Har god kunskap om nödvändiga digitala arbetsredskap för att kunna hantera arbetsuppgifterna i befattningsbeskrivningen
• Har relevant erfarenhet och utbildning

Kontakt
Välkommen med din ansökan inklusive CV, arbetsprover, referenser och personligt brev till jobb@agarkitekter.se. Rubricera ansökan ”Kommunikatör”.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2019.

ARBETA HOS OSS

En god arbetsmiljö handlar inte bara om lokalerna utan även om hur vi arbetar tillsammans. Att vara lyhörd och generös i kontakterna med varandra ger förutsättningar för ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur lägger grunden för en kreativ arbetsprocess och ett gott slutresultat.

Vi strävar efter att ha roligt när vi arbetar och att kunna utvecklas i våra yrkesroller. Som anställd på AG arkitekter bör du prestigelöst kunna ta olika roller i uppdrag. Det är först i samarbete med andra och varandra som vi kan nå de riktigt bra resultaten och höja arbetets slutresultat över vad var och en kan prestera individuellt.