OM AG ARKITEKTER

AG arkitekter består idag av ett 30-tal medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Norrköping.

AG arkitekter är sammansatt av medarbetare med bred erfarenhet av projekt i olika skeden. Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med andra konsulter vid behov.

Företaget startade 1997 med Anders Gunnedal som drivande kraft, därav namnet AG arktekter .

VÅR KOMPETENS

Vårt kontor består huvudsakligen av arkitekter inom husbyggnad och inredning, samt byggnadsingenjörer. Utöver vår generella kunskap inom respektive yrkesområde så har vi dessutom specialkompetens inom flera närliggande områden:

• Sakkunnig tillgänglighet
• Sakkunnig kulturvärden

UTMÄRKELSER / PRISER

  • Östergötlands arkitekturpris 2015 (K2 Linköpings universitet, Norrköping)
  • Handelskammarens stadsmiljöpris 2010 (Bibliotek i tunnelbanan; www.chamber.se)
  • Stadsmiljörådets utmärkelse 2006 (Ringdansen, Norrköping)
  • Byggherrarnas pris årets byggen 2005 (Kv Kronoberg)
  • Östergötlands arkitekturpris 2003 (Ringdansen, Norrköping)
  • Svenska Stadskärnors estetpris 2002 (Spiralens glasellips, Norrköping)
  • Byggindustrins pris för bästa ombyggnad 2002 (Ringdansen, Norrköping)
  • NBO:s nordiska miljöpris 2002 (Ringdansen, Norrköping)
  • SABO:s miljöpris 2001 (Ringdansen, Norrköping)
  • Årets köpcentrum 2001 (Hallunda Centrum)