OM AG ARKITEKTER

AG arkitekter är ett medarbetarägt företag och består av ett 30-tal arkitekter och ingenjörer. Vi arbetar över hela Sverige med fokus på storstadsregionerna och Östergötland. Vi har kontor i Stockholm och Norrköping.

AG arkitekter är sammansatt av medarbetare med bred erfarenhet av projekt i olika skeden. Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med andra konsulter vid behov.

Företaget startade 1997 med Anders Gunnedal som drivande kraft, därav namnet AG arktekter.

KOMPETENS

Vårt kontor består huvudsakligen av arkitekter inom husbyggnad och inredning, samt byggnadsingenjörer. Utöver vår generella kunskap inom respektive yrkesområde har vi dessutom specialkompetens inom flera närliggande områden:

• Sakkunnig tillgänglighet
• Sakkunnig kulturvärden

Vi har dessutom både stor erfarenhet och hög kompetens avseende projekt med höga säkerhetskrav.

UTMÄRKELSER / PRISER

  • Östergötlands arkitekturpris 2015 (K2 Linköpings universitet, Norrköping)
  • Handelskammarens stadsmiljöpris 2010 (Bibliotek i tunnelbanan; www.chamber.se)
  • Stadsmiljörådets utmärkelse 2006 (Ringdansen, Norrköping)
  • Byggherrarnas pris årets byggen 2005 (Kv Kronoberg)
  • Östergötlands arkitekturpris 2003 (Ringdansen, Norrköping)
  • Svenska Stadskärnors estetpris 2002 (Spiralens glasellips, Norrköping)
  • Byggindustrins pris för bästa ombyggnad 2002 (Ringdansen, Norrköping)
  • NBO:s nordiska miljöpris 2002 (Ringdansen, Norrköping)
  • SABO:s miljöpris 2001 (Ringdansen, Norrköping)
  • Årets köpcentrum 2001 (Hallunda Centrum)