ATTEFALLSHUS

Idéskiss på Attefallhus

Från och med den 2 juli 2014, är det tillåtet att bygga ett komplementbostadshus på sin tomt, utan att ansöka om bygglov. Detta så kallade Attefallshus får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd. Det krävs dock att huset är ett komplement till ett redan existerande bostadshus som har bygglov. Ska det byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs ett skriftligt medgivande från grannen och strandskyddet gäller även för de nya husen. Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. BBR och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS, ska följas om huset ska användas som komplementbostad. Huset kan också användas som exempelvis förråd, gäststuga, bastu eller garage. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Utfört gomen: -
Placering: -
Omfattning: Idéskiss