BO2017
PARKERINGSHUS

Bo2017 Parkeringshus

”Flustret” är ett flexibelt parkeringshus för den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping som utgjorde bomässan Bo2017, ett projekt för att bl.a. utveckla en ny stadsdel med social hållbarhet som utgångspunkt.

I P-huset som drivs av Dukaten ryms även Tekniska Verkens utrustning för försörjning av media till Vallastaden så som transformatorer, ställverk, sopsugsanläggning och återvinningsstation. Fasaden består delvis av semitransparenta solceller på färgat glas, en produkt speciellt framtagen för projektet av Soltech. På taket finns också en mer konventinell solcellsanläggning. Solcellerna i fasaden har i samarbete med WSPs ljusdesigner kompletterats med LED-belysning som ger ett liv i fasaden även när det är mörkt. En stor del av entréplanet förbereds med avsättningar för framtida el och avlopp så att denna yta i framtiden ska kunna avdelas till lokaler.

Målsättningen för trafiklösningarna i stadsdelen är att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt att utforma strukturen så att avståndet till effektiv kollektivtrafik i genomsnitt ska vara jämförbart med avståndet till den gemensamma parkeringsanläggningen. Det ska bli lättare att välja bort bilen.

Byggherre: Sankt Kors Fastigheter AB
Hyresgäst: Dukaten och Tekniska Verken
Placering: Vallastaden, Linköping
Omfattning: Nybyggnad
Färdigställd: 2017
Övrigt: Nominerad till Östergötlands arkitekturpris 2017