VATTENKANNAN

Kv Vattenkannan är beläget i korsningen vid Södra och Östra Promenaderna, i direkt anslutning till stadskärnan i Norrköping. Läget är centralt och i närområdet finns badhus och parkmiljöer. Omgivningarna domineras av putsade lamellhus i ca tre våningar, färgsatta i ljusa kulörer.

På tomten, som tidigare varit obebyggd har tre punkthus placerats. Två är i 4-6 våningar och det tredje, närmast korsningen är 7-8 våningar högt. Husen är fyrspännare och därmed relativt massiva, men volymerna har delats upp med hjälp av indragna balkonger och takterrasser.

En förutsättning för projektets genomförande var från byggherrens sida att fasaderna skulle utföras i betongelement med synliga skarvar. För att skapa en detaljering och värme i fasadgestaltningen är betongen färgsatt i två ljusa sandfärger, samt med en variation mellan släta och matrisgjutna element.
Dessutom är fönsterpartierna kompletterade med täta partier av träskivor, som ligger något indragna i förhållande till betongen.

Uppdraget för AG:s del har varit att utifrån detaljplan och lägenhetsplaner gestalta fasaderna på de första två husen, samt att rita och projektera det tredje huset (höghuset).

Beställare: Fastighetsprojekt i Norrköping AB
Byggherre: Fastighetsprojekt i Norrköping AB
Placering: Centrala Norrköping
Upplåtelseform: Ägarlägenheter
Omfattning: Tre punkthus med totalt 73 lägenheter
Färdigställd: Pågående (2017-2019)